eKronika

Rádcovský kurz 1., Jaroměř
2. - 4. 11. 2007

Zápis přidán: 8. 12. 2007 23:41


1.RÁDCOVSKÝ KURS- 2.11.-4.11.2007 JAROMĚŘ Jelikož neměli všichni možnost se této akce účastnit a jelikož mi přišla strašně dobrá a jelikož jsem nemocná a moc nemám co dělat, rozhodla jsem se jí zvěčnit navždy tímto zápisem. Takže………sešli jsme se v 16:00 před hřbitovní zdí, protože bylo zrovna 2.11. Přišli jsme zavzpomínat na zakladatele našeho střediska,Jiřího Šimáně –Šípa. Když přišli všichni, rozepnuli jsme si bundy( aby byl vidět náš kroj) a šli jsem k jeho hrobu. Chodíme tam každoročně, ale letos tam nebyli ani světlušky a vlčata, ani tma a ani bříza, s kterou si za našeho zpěvu pohrával vítr (byl-li to vítr a ne náš zesnulý bratr Šíp…). Letos tam stáli jenom roveři, ale i tak jsme si zavzpomínali na staré časy a při přečtení nápisu na jeho náhrobku „Vždycky mít čistý štít, nevzdat se a nezradit“ se kde komu pohnulo svědomí. Nakonec jsem vzpomínání ukončili skautskou hymnou a odešli jsme před hřbitov. Tam jsme se rozešli každý jiným dopravním prostředkem, směr klubovna. Tam jsme se za chvíli znovu sešli a usadili jsme se ve světlušácké klubovně. Milan s Markétou kladně zhodnotili akci pro malé skautíky o podzimních prázdninách. No nakonec jsme probrali spoustu jiných věcí týkajících se vedení našeho střediska. Ale to už byl čas vyrazit do Jaroměře. Rozloučili jsme se s ostatními a 7 lidí nasedlo do Milanova autíčka ( i s velkými krosnami ). Na náměstí k nám přisedl ještě Krtek a už jsem ve veselé náladě uháněli vztříct novým dobrodružstvím. Do jaroměřské klubovny jsem dorazili jako první, a tak jsme složili krosny v tělocvičně a sdělovali jsem si zážitky z minulého rádcáku. Po chvíli dorazili i skauti z Broumova a po nich i z Náchoda a Červeného Kostelce až tu nakonec byli skoro všichni, kdo měli přijet. A my si povídali a povídali a povídali až nás vedení svolalo v jedné z kluboven. Tam nám Kari řekl zhruba co nás tady čeká a co se od nás očekává. Potom jsem se začali seznamovat různými hrami. Kupodivu tu jsou všichni skauti . Když jsme se dostatečně seznámili vybrali od nás barevné svíčky. Následovalo rozdělení do skupin stylem: rádce družin-Mára,Oraf,Šmoulinka,Banán- a každý si vyberte ke komu chcete, ale tak, abyste ve skupině znali co nejméně lidí. Po chvilce hrozného zmatku se začali rýsovat obrysy družin. Když už všichni byli rovnoměrně rozděleni do 4 družin měli jsme si každá družina vybrat jednu barvu-modrou,červenou,zelenou,oranžovou. Moje družina chtěla samozřejmě oranžovou, ale Márova taky, tak po malé rozepři nám dali oranžovou za flašku kofoli ( ale to nám nevadilo,hlavně že máme oranžovou  ). Když už byli všichni spokojeni potichu jsme šli ven do parku, kde jsme obklíčili lilii ze svíček. To bylo zahájení. Symbolizovalo, že každý jsme součást nějakého celku a že všichni dohromady máme největší sílu. Každý si vzal jednu svíčku a ty jsem potom rozestavili po místnosti, kde jsme si povídali. Sdělovali jsme si zážitky z našich středisek, ale zahájili to samozřejmě vtipy o banánech, jeden nebo dva bych uvedla, ale to by ostatní nejspíš nesouhlasili… … … A nakonec jsme si šli všichni lehnout. Chvíli jsme si házeli míčem a „píchali“ (hra spočívá v tom zlechtat, co nejvíce lidí,což nás provázelo celým víkendem), ale postupně jsme se víc a víc klidnili až najednou hudba a do tělocvičny vstoupil rytíř a oznámil nám že máme donést svíčku alchymistovi, který z ní zhotoví velkou svíčku míru. Vyběhli jsme ven a hledali ho a nakonec jsme ho i našli. Potom jsme už všichni lehli a jen pár vytrvalců si tiše povídalo. Ale i ti utichli a tak , když nás ráno v 7 hodin vzbudili Špáta s Orafem, všichni vstali čilí. Ještě víc nás probudila rozcvička těla a poté, po snídani, následovala i rozcvička duševní, spočívající v jednoduchém kvízu. Poté se družiny rozprchli na jednotlivé aktivity. Někdo šel k Ivošovi na bezpečnost. To si děti zopakovali zdravovědu a prožili krizové situace. Některá družina se šla dozvědět něco k novým stezkám ke Karimu. Někteří si šli k Míše popovídat o třídění odpadu. No a někteří šli obatikovat trička ( podle barvy družiny-modrá,červená,zelená,oranžová ) k Martinovi a Banánovi. Po 45 minutách následovala krátká přestávka, o které jsme si zahráli hry (na honěnou) pod Špačkovým vedením. A potom se družiny prohodili. Po dalším bloku byla přestávka o které jsme si zahráli hru na vlka. Potom bylo další střídání, další přestávka, další střídání a hra a oběd. Po obědě byl asi 10 minut polední klid a jelikož jsme měli lehký skluz následovaly další bloky-povídání o hospodaření s nějakou odbornicí, interaktivní probírání zákonu s Míšou, povídání o ekologii s Márou a výroba „mluvících dřev“ s Banánem. I jako ráno jsem si po 45 minutách zahráli venku hru a potom jsme se vystřídali a pokračovali v práci a tak dokola než se všichni všude vystřídali. A nastal večer, bloky skončili a následovala večeře. Po ní jsme se připravili na cestu do Josefova na pop koncert Fialových morčat (někdo šel na růžové křečky). Došli jsme až k podzemním chodbám, kde jsme měli splnit nějaké úkoly a poté najít nějakého pána, který nám ukáže cestu ven. Družiny vyfasovali svíčky a mapu a nemilosrdně jsme je zavedli do chodeb a starejte se. Vedení běhalo po chodbách a hledalo družiny, kterým bud škodili a nebo pomáhali. No tak nějak se hrálo a hrálo až se zapomnělo na čas. Po 3 hodinách hra stále nekončila a tak se začala nést chodbami zpráva-v půl půlnoci u východu. Většina družin tam opravdu byla až na oranžové,ale i ti po chvíli dorazili a my se spokojeně vydali na cestu do klubovny. Tam jsme se převlékli do čista a chvíli jsme si sdělovali zážitky u nově slité svíčky od alchymistů-Máry a Orafa. Očka se nám klížila a tak zazněla skautská večerka a my šli v klidu spát. I dnes ráno nás nemilosrdně Špáta s Orafem vzbudili i dnes v 7 ráno. Následovala snídaně a dva bloky – bezpečnost her se Špátou a Orafem a rétorika s Karim. Poté jsme všichni dohromady zhodnotili tento víkend a sepsali jsme návrhy na víkend budoucí. Nakonec jsme poklidili v klubovně a všichni plni zážitků se rozjeli domů.Myslím, že můžu mluvit za všechny když řeknu že se nám to velice líbilo a těšíme se na další společný víkend.

<- Zpět na výpis