eKronika

Setkání vůdců, Hostinné
16. - 18. 11. 2012

Zápis přidán: 18. 11. 2012 0:29


Zde přináším tiskovou zprávu sepsanou k příležitosti této akce, omluvte proto prosím novinářský styl zápisu. Jen doplním: Milan a Markéta byli v Hostinném celý víkend, Davy a RaDaR se účastnili pouze sobotního hlavního vzdělávacího programu. Celá akce byla velmi vydařená, opravdu na úrovni a Krajská rada a spol. to připravili velmi pěkně, poznali jsme nové super lidí, jen ten oběd mohla být větší porce :))

Teď si užijte (přiznávám lehce propagačním slangem leč popravdě napsaný) článek.

Od pátku do neděle 16. – 18. listopadu 2012 se dospělí skauti ze střediska Jiřího Šimáně v České Skalici zúčastnili setkání vůdců Královéhradeckého kraje. Setkání se uskutečnilo v Hostinném a sjelo se sem téměř 150 mladých lidí, aby si vyměnili své zkušenosti, strávili společný čas při zajímavých aktivitách, navázali kontakty mezi oddíly. Akci svoji účastí podpořil i starosta Junáka Josef Výprachtický i starosta města Hostinného Karel Klíma.

Setkání se stalo i jednou ze závěrečných připomínek celoročních oslav 100 let skautování v českých zemích.

A jak takový skautský sjezd vůdců vypadá a co je jeho náplní?

Akce zaměřená na věkovou kategorii činovníků si kladla za cíl sblížit skautské oddíly v kraji, informovat vůdce o připravovaných kurzech, strávit společně čas při zajímavých a kreativních aktivitách i na sportovním turnaji. Hlavní náplní především sobotního programu byly vzdělávací semináře. Každý si mohl vybrat ze čtyřiceti nabízených témat to, které nejvíce zajímá právě jeho oddíl, či kde cítí, že se potřebuje dovzdělat, zjistit jak to dělají u sousedů.

I českoskaličtí vedoucí se aktivně zúčastnili besed a přednášek tak, aby mohli do programu pro skautské děti ze svého střediska Jiřího Šimáně přinést nové nápady, zároveň přispěli svými zkušenostmi k diskusím a jistě tak inspirovali i ostatní.

Právě výměna oněch zkušeností, velmi různorodé pohledy oddílů a velké množství aktivních lidí odpovědných za vedení oddílu dělá skautské setkání něčím neopakovatelným. Nepodobá se to žádnému z konvenčních vzdělávacích seminářů, je to zážitek, poznání, navázání přátelství a velmi intenzivní a přesto uvolněná výměna informací.

Důležitost nezavírat se do své ulity, ale čerpat výhody široké základny celorepublikového hnutí (Junáka) a spolupracovat se sousedy je skautům i v České Skalici zřejmá.

„Velmi vydařená akce, pokud ne ještě letos, od příštího školního roku zapracuji do programu to, co jsem se tu dozvěděl. Věřím, že to posune oddíl, program, zážitky dětí i mne o kus dál“, komentoval na setkání vůdce nejmladších kluků David Rýdl.

Českoskalické vůdce zajímala nejvíce témata jako efektivita a týmové řízení a plánování oddílu, styl práce s metodickými příručkami Junáka pro nejmladší, osobnostní rizika spojená s autoritou vedoucího, tradice a rituály oddílu, ale i putovní tábory a horské expedice, netradiční rukodělné práce a výrobky, lanové aktivity.

Junák - svaz skautů a skautek ČR má promyšlený, dlouholetou tradicí prověřený a neustále se vyvíjející a aktualizující systém vedení a vzdělávání svých členů, které začíná často i dříve než v patnácti letech. Člověk tak již v raném věku získá postupnými a pomalými krůčky povědomí o týmové spolupráci, o stylu řízení lidí, o tíze zodpovědnosti za druhé a za svěřený úkol, komunikaci s lidmi, to vše v přátelském a bezpečném prostředí s možností si to vše odzkoušet. A i kdyby se nakonec vedení oddílu nevěnoval, jsou to zkušenosti do života, kterých je ve společnosti dnes velmi zapotřebí.

<- Zpět na výpis