Kdo jsme

Kdo jsme, co je skauting?

Junák - český skaut, středisko Jiřího Šimáně z. s. (skautské středisko).

Skauting = dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů, jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je určen pro všechny děti a mladé lidi, kteří se chtějí neustále něčemu učit a pracovat na sobě. Skauting otevírá nové zážitky a možnosti prožité s partou dobrých kamarádů, přátel na celý život. Kdekoli na světě.

Naše skautské středisko je součástí organizace Junák-český skaut z. s. (www.skaut.cz).

Patříme k největší dětské organizaci v České republice s téměř stoletou tradicí.

Pro koho je skauting?

Junácká organizace se dělí do tří skupin tak, aby mohly být respektovány požadavky rozdílného přístupu k různým věkovým kategoriím dětí a potřebám a zájmům mladých lidí. Jsou to:

  • Světlušky a vlčata (věk 6-10 let)
  • Skauti a skautky (věk 10-15 let)
  • Rangers a roveři (věk nad 15 let) - vypomáhají s přípravou programu a prací na klubovně
  • Oldskauti - 18 a více let, tito skauti zastávají především chod střediska

Co v oddílech děláme?

K základní činnosti patří celoroční program na pravidelných schůzkách. Program je řešen individuálně podle potřeb věkové kategorie toho kterého oddílu. Hry, pohybové aktivity, dovednosti pro život, vlídné slovo, dobrá zábava a kamarádi však nechybí na žádné schůzce.

Mimo pravidelných schůzek jezdí oddíly dle časových možností o víkendech na výpravy a výlety k poznání okolní krajiny či k zajímavým cílům. Výpravy jsou jednodenní, v některých případech i celý víkend.

Jednou za dva roky porovnávají skauti své schopnosti s ostatními oddíly z celé republiky ve skautských závodech. S oddíly především z okolních měst se ale setkáváme i na dalších zajímavých akcích, na kterých se navazují a utužují přátelské kontakty s desítkami jiných skautů.

Zlatým hřebem celého roku je skautský tábor s bohatým programem, kde každý naplno využije dovednosti získané přes celý rok. Skautské tábory mají to specifikum, že na ně jedou celé oddíly a tak děti i rodiče přesně vědí, s kým tam jedou a kdo se o ně bude starat. Na tábory jezdíme často všechny oddíly společně, takže se starší naučí odpovědnosti za mladší, mladší převezmou mnohé ze zkušeností.

Kdo se o děti v oddílech stará?

Vedení oddílu je svěřeno do rukou dospělým vůdcům. Aby mohli děti vést, musí složit náročné zkoušky. Zkouška se zaměřuje především na pedagogiku, psychologii, schopnost organizace a týmové práce, znalost právních předpisů, zdravovědy a zásad bezpečnosti. Nutné je též lékařské doporučení a absolvování zdravotnického kurzu. Vůdcovská zkouška má ověřený status od MŠMT.

Vůdce oddílu má k ruce také další činovníky, kteří v rámci promyšleného vzdělávacího systému pomáhají s přípravou akcí pro děti. Avšak i nováčci v oddíle mohou přispět k tvorbě programu a oddílových tradic.

Jak je to s financemi?

Každý člen Junáka platí roční registrační poplatek, který činí 800,- (Údaj k roku 2022). V rámci tohoto poplatku je i předplatné skautského časopisu, dodávaného podle věkové kategorie člena.

Sepsáno s využitím textu na www.skaut.cz