eKronika

Výprava, Žaltman
19. 1. 2019

Zápis přidán: 21. 1. 2019 1:27


Sešli jsme se na vlakovém nádraží v 7:15, byl jsem tam já, Radek, Štěpán, Jandy, Vojta a Tomáš, který vedl výpravu. Když jsme byly na vlakovém nádraží, tak Štěpán zavolal Lukášovi, ale ten na to prý zapomněl. Když přijel vlak tak jsme jeli do Malých Svatoňovic, odtamtud jsme šli ke kapli tří králů a tam jsme měli malou svačinu. Potom jsme šli na Žaltman, tam jsme vylezli na rozhlednu, ze které jsme viděli Sněžku. Tam jsme také našli místo na opékání buřtů. Oheň dlouho nechtěl chytnout a taky hodně kouřil a tak jsme postavili ze sněhu stěnu, aby nebyl tolik vidět. Když jsme dojedli špekáček, shodili jsme na stěnu na ohniště a šli jsme zpátky do Malých Svatoňovic. Na nádraží byla protivná prodavačka, která nám málem prodala jízdenky asi třikrát dražší. Sepsal Vojta Resl

<- Zpět na výpis